Warning: set_time_limit(): Cannot set max execution time limit due to system policy in /customers/d/3/7/actsverige.se/httpd.www/support/wp-content/plugins/swift-performance-lite/performance.php on line 2800 Hur du uppgraderar till Sage ACT! från en tidigare version | Act! Support
090-713550 support@zoft80.com
Viktigt meddelande: Vid uppgradering från ACT! by Sage 2005 eller senare till senaste versionen av Act!, är det viktigt att du skapar säkerhetskopior av e-post och alla dina kontaktdatabas(er). Denna version av Act! använder en nyare version av Microsoft® SQL Server® än i tidigare versioner av Act!. När du har installerat och uppdaterat databasen(er) kan du inte gå tillbaka om du inte har en backup. När du uppdaterar din(a) nuvarande databasen(er), kommer de att skrivas över.Obs: Installation av Act! kommer automatiskt att uppdatera den befintliga SQL ACT7 instansen om du använder Sage ACT! 2005 eller senare. Du behöver inte avinstallera Microsoft SQL Server innan du installerar senaste versionen av Act!.

ACT! 2004/6.0:

Om du försöker konvertera en ACT! 2004/6.0 (eller tidigare) databas, är det starkt rekommenderat att du utför underhåll på din databas med hjälp av ACTDiag för den gamla versionen.

Om du har använt ACT! 2005 eller senare och också har en installerad kopia av ACT! 2004/6.0 (eller tidigare) där du använder Internet Mail, kommer Internet Mail att konverteras igen vid installationen av senaste versionena av Act!. Detta kan orsaka problem med din nya installation av Act!. Det rekommenderas starkt att du byter namn din e-postmapp. Det föreslås att du byter namn på denna mapp till ACT6_Email. Standardplatsen är C:\Documents and Settings\<user_name>\Mina dokument\ACT\.

Särskild anmärkning när flera användare använder samma databas:

Om du delar en databas med andra användare, måste alla användare uppgradera till samma version av Act! för att fortsätta att dela databasen. Det rekommenderas att före uppdateringen bör alla användare loggar ut ur databasen. Andra användare som ännu inte har uppgraderat till den här versionen kommer inte att kunna logga in på databasen tills de har uppgraderat till samma version av Act!.

Särskild anmärkning för användare som använder synkronisering:

Om du synkroniserar en databas med andra användare, måste alla användare uppgradera till denna version för att kunna fortsätta synkroniseringen. Det rekommenderas starkt att alla fjärranvändare synkroniserar innan huvuddatabasen konverteras. Dessutom bör fjärranvändarna inte registrera eller ändra några uppgifter i deras externa databas eller försöka synkronisera förrän efter huvuddatabasen och alla fjärranvändare uppgraderats och konverterats till den nya versionen.

Nätverk och Internet synk måste avinstalleras och installeras om i samband med uppgradering.

Obs: Om du använder Application synk, kommer detta att uppgraderas med programmet. Inga andra åtgärder behövs.

Särskild anmärkning för användare av handenheter:

ACT! Link för Palm OS ®, ACT! Link för Pocket PC och ACT! För Palm OS är inte längre tillgängliga med Act!. Dessa tjänster har ersatts med lanseringen av Act! Connect, som uppfyller ett bredare utbud av lösningar för kunder som använder mobila enheter.

Förslag på åtgärder i din dator innan du uppgraderar:

Följande information kommer att bidra till en snabbare installation av Act!:

Windows Systemkrav:
Se Act! Systemkrav för information om ditt system uppfyller rekommenderade krav.

Så här avgör du vilken Windows-uppdateringen du har installerat, använd följande steg:

Högerklicka på den här datorn på skrivbordet i Windows och klicka sedan på Egenskaper. Systemegenskaper visas.

– Eller –

 1. Starta Kontrollpanelen i Windows.
 2. Dubbelklicka på System. Systemegenskaper visas.

Windows Installer 4.5:

Vi rekommenderar att du uppdaterar ditt exemplar av Windows Installer till version 4.5 innan du installerar. Denna uppdatering krävs för att installera Act!. Det ingår i installationsfilen och kommer automatiskt att installeras vid installation av Act! om versionen inte är installerad. Installation av Windows Installer  innan installation av Act! kommer att minska den totala installationstiden.

Microsoft .NET Framework 3,5:

Vi rekommenderar att du uppdaterar din kopia av .NET Framework till version 3,5 innan du installerar. Denna uppdatering krävs för att installera Act!. Det ingår i installationsfilen och kommer automatiskt att installeras under installationen av Act! om det inte är installerat. Installation av .NET Framework innan installation av Act! kommer att minska den totala installationstiden.

Mjukvarubaserad brandvägg:

Om du använder en mjukvarubaserad brandvägg, måste du inaktivera den tillfälligt för att installera Act!. (Detta gäller inte för hårdvarubaserade brandväggar.) När du har installerat Act!, kan du aktivera brandväggen igen och använda den med Act!.

Act! föreslår följande process:

 1. Koppla från Internet (koppla bort kabeln som leder till datorn).
 2. Inaktivera brandväggen, efter programleverantörens instruktioner.
 3. Installera Act!.
 4. Aktivera brandväggen efter programleverantörens instruktioner.
 5. Anslut till Internet (anslut kabeln som leder till datorn).

Installationsinformation:

Det rekommenderas att avinstallera den tidigare versionen av Act! via Lägg till\Ta bort program (Windows XP, Server 2003) eller Program och funktioner (Windows Vista, Windows 7, Server 2008)  i Windows Kontrollpanelen innan du installerar Act!. Det finns inget behov att avlägsna Sage ACT! 6,0 (2004) eller tidigare versioner, eftersom de kan samexistera med Act! 2005 och senare på samma dator.

Uppgradering av din databas:

När du har installerat Act! måste du uppgradera din databas. Varje databas kommer att uppgraderas automatiskt när du öppnar den. Använd följande steg:

Viktigt! Du kan bara konvertera databaser som finns lokalt på den dator du kör konverteringen på. Försök inte att konvertera databaser över nätverket.

 1. Starta Act!.
 2. Öppna databasen du vill uppgradera.
 3. Om du inte ser din databas i listan i Open/Share database i dialogrutan, klicka på länken i nedre vänstra hörnet av för ”The database I want is not listed”. Bläddra sedan till platsen för databasen och öppna den.
 4. Klicka på OK för att kontrollera databasen.
 5. När kontrollen är slutförd visas en dialogruta för säkerhetskopiering.
 6. Klicka på OK för att säkerhetskopiera din databas.
 7. När säkerhetskopieringen är klar klickar du OK för att uppdatera databasen
 8. Klicka på OK för att slutföra uppgraderingen och öppna databasen.
 9. Upprepa stegen ovan för alla databaser.

Outlook®-användare:

Outlook Exchange Cache Mode:
Om du använder ACT! e-post med Outlook 2003 och Outlook är inställt på cache mode kan flera problem uppstå, inklusive, men inte begränsat till följande:

 • När du stänger/avslutar Act! e-post, uppstår ett fel.
 • När du tar bort meddelanden från mappen Utkast, tas fel e-post bort.
 • När du tar bort meddelanden i meddelandelistan, hoppar fokus till det översta meddelandet (i stället för föregående eller nästa meddelande).
 • När du tar bort det översta meddelandet i meddelandelistan visa fortfarande förhandsgranskningen.
 • Skickade meddelanden blir kvar i Utkorgen tills du utför en Skicka och ta emot från Outlook.
 • Hitta Meddelande-funktionen i Act! e-post hittar bara ett meddelande, men dubblerar detta meddelande i listan över hittade meddelanden.

Det rekommenderas starkt att du INTE använder cache mode. Se dokumentationen för Outlook 2003 för information om hur du inaktiverar cache mode.

Adressbok:
Om du använder Outlook Integration måste du återigen välja Act! Adressbok efter uppgradering databasen.

Originally posted 2014-03-20 07:19:32.