090-713550 support@zoft80.com

Det är lätt att ringa ett samtal från ACT! via Skype. Här är vad du behöver göra:

  1. Skapa ett nytt fält ”Skype”, fälttyp, URL, längd 50, standardvärdet ”callto ://”
  2. Redigera layouten och  lägg till det nya fält
  3. För befintliga kontakter, måste du lägga till ”callto :// + telefon” eller ”callto :// skype namn”

Exempel: callto :// +4690713550 eller callto :// zoft80

Allt du behöver göra för att använda Skype är att klicka på Skype-fältet.

Originally posted 2014-03-20 07:55:07.