090-713550 support@zoft80.com

Act! har tagit fram en bra sida som visar hur alla versioner av Act! är kompatibla med olika versioner av operativsystem, mobiltelefoner, databasversioner, Microsoft Office, e-post program, webläsare m.m.

Klicka här för den aktuella listan

Originally posted 2015-05-13 14:15:17.