Warning: set_time_limit(): Cannot set max execution time limit due to system policy in /customers/d/3/7/actsverige.se/httpd.www/support/wp-content/plugins/swift-performance-lite/performance.php on line 2800 ACT! SA Password Utility | Act! Support
090-713550 support@zoft80.com
ACT! SA Password Utility är utformad för kunder som vill utföra avancerade backuper eller återställningar av ACT! SQL-databas med hjälp av kommersiella produkter från tredje part, eller läsa ACT! SQL-databastabeller för avancerade rapporter eller datautvinning.ACT! SA Password Utility ger dig ett Microsoft SQL Server System Administrator lösenord för att ansluta direkt till ACT! SQL-databas från tredje parts programvara som Microsoft Access eller Crystal Reports.

Fråga: Vilka versioner av ACT! är förenliga med SA Password Utility?

ACT! SA Password Utility är kompatibel med följande varianter och versioner av ACT!:

ACT! Premium – Alla versioner
ACT! Premium för Web – Alla versioner

Viktigt: Den ACT! SA Password Utility som distribueras av Sage är aktiverad att fungerar bara med ditt unika och registrerade ACT! serienummer.

Fråga: Hur mycket kostar ACT! SA Password Utility?

ACT! SA Password Utility är gratis.

Fråga: Hur kan jag få ACT! SA Password Utility?

För att erhålla ACT! SA Password Utility, måste du först hämta och signera ACT! SA Password Utility licensavtalet.

När du har undertecknat Licensavtalet bör det returneras till Sage, som sedan ger dig en unik ACT! SA Password Utility  och Guide.

Du kan returnera det undertecknade licensavtalet per post, e-post eller fax till:

ACT! Support Team
Sage UK Limited
North Park
Newcastle Upon Tyne
NE13 9AA

E-post: support@sage.com
Fax: +44845 111 55 11

Viktigt: Du måste ange ditt ACT! Premien eller ACT! Premium för Web serienummer när du undertecknar och sänder tillbaka licensavtalet, eftersom detta kommer att ge dig ett unikt lösenord till din ACT! SA Password Utility.

Fråga: Kommer jag att kunna få teknisk support via mitt SageCover kontrakt?

ACT! SA Password Utility tillhandahålls av Sage, aktiveras baserat på ditt registrerade ACT! serienummer. När verktyget har aktiverats, kommer det att förse dig med ett Microsoft SQL Server System Administrator lösenord så att du kan ansluta direkt till ACT! SQL-databas.

Sage kan endast ge tekniskt stöd i samband med problem att registrera din unika nyckel, i 30 dagar från den dag som du fick din ACT! SA Password Utility. Du måste ha ett giltigt SageCover avtal får detta stöd.

Fråga: När behöver jag en ny version av ACT! SA Password Utility?

ACT! SA Password Utility är konstruerat och aktiverat att fungerar enbart med din egen unika ACT! programvaras serienummer.

Om din uppgradering är ett in-line release, som att installera v12.1 som en uppdatering över v12.00 och ditt serienummer på programvaran är densamma, finns det inget behov av en ny version av verktyget.

Om ditt serienummer ändras till följd av, till exempel om du uppgraderar från ACT! v11 till 2010 eller om du köper en ny kopia av ACT! måste du få ett nytt verktyg som ska aktiveras för att fungera med den nya versionen.

Originally posted 2014-03-20 07:17:48.