090-713550 support@zoft80.com

Observera att ACT! 2011 och tidigare är INTE kompatibelt med MS Office 64-bit av den enkla anledningen att ACT! 2011 lanserades innan MS Office 64-bit fanns tillgängligt.

Originally posted 2014-03-22 11:32:31.