090-713550 support@zoft80.com

Här ett antal videos om ACT! 2013

Social Updates

Navigera

Smart-Tasks

Opportunities

Outlook/Google integrering

Skapa företag

Importera kontakter

Använd ACT! Mobile

Kom igång med ACT! för Web

Aktiviteter

Dashboard

Sage E-marketing (1 tim)

Originally posted 2014-03-20 06:43:50.