090-713550 support@zoft80.com

Support över Internet

Många gånger kan det vara enklast att förklara ett problem om alla ser samma sak samtidigt. Ett sätt att göra det på är att tillkalla en supporttekniker, men avståndet kan göra det praktiskt omöjligt. Dess bättre finns det en väl fungerande lösning och det är att...

Hantera ACT! tilläggsprogram

Har du installerat ett tilläggsprogram i ACT! som du inte vill använda längre, t.ex. en demoversion av ett ACT! add-on program?Ladda då hem och installera ACT! Add-on manager, stäng av ACT! och placera filen i katalogen som heter Plugin, normalt är sökvägen:...

Segmentera + Inriktning = Vinster

Det finns så många komplexa akademiska teorier om segmentering metoder och modeller i ämnet som bokstavligen skulle göra ditt huvud snurrande. Men den här artikeln fokuserar på det väsentliga, orsakerna och fördelarna för segmentering och inriktning, olika sätt att...

ACT! på svenska

Nu finns det möjlighet att använda Act! och senare på svenska, det krävs ett tilläggsprogram som du köper av oss. Kontakta oss för mer information.Dessutom har jag tagit fram svenska versioner av följande: Skärmlayouter 1024 x 768 Rapporter Brevmallar Drop-down listor...

ACT! Reader Utility

När den är ansluten till en  ACT! SQL-databas, ger ACT! Reader Utility läsrättigheter till de flesta tabeller.Användarna kan också skapa och ändra användardefinierade lösenord för att logga in på ACT! Reader-konto. Fråga: Vilka versioner av ACT! är kompatibla med ACT!...

Fliken Relationer / Relationships

I ACT! version 2009, tillkom fliken Relationships.Tanken är att du kan titta på en kontakt och se hur andra kontakter i din databas är relaterade. Fördelen med att skapa relationer är att man i ACT! kan se kopplingar mellan kontakter som du kan ha glömt bort att de...

Bevaka dina konkurrenter och vad som sägs om dig

Google Alerts, är ett enkel och mycket effektivt sätt att hålla koll på vad andra säger om dig, din produkt, din webbplats, dina konkurrenter, din nisch och din hobby.Det är ingen tvekan om att dagens Internet är en social värld. Folk pratar och skvaller – positivt...

Avinstallera Act!

Om du vill avinstallera Act! och förvissa dig om att allt som Act! har installerat på din dator verkligen tas bort, då skall du använda ACT_Uninstaller.Programmet tar inte bort databaser, men se till att göra en säkerhetskopia innan du använder ActUninstaller....

Återkommande händelser

Säkert har du händelser som är regelbundet återkommande t.ex. personalmöte förfallodatum för prenumerationer, försäkringar, m.fl. serviceintervall Listan kan säkert göras mycket lång. I ACT! kan du enkelt hålla reda på den typen av aktiviteter med hjälp av den...

Ta reda på vem som är bortglömd

Det finns ett något dolt sökalternativ i ACT! som låter dig söka i nästan alla delar av en kontaktpost för senaste gången som kontakten har redigerats. Detta sökalternativ kan hjälpa dig att hitta de kontakter som inte har ”rörts” på ett tag, och inte låta dem glida...