090-713550 support@zoft80.com
Har du installerat ett tilläggsprogram i ACT! som du inte vill använda längre, t.ex. en demoversion av ett ACT! add-on program?Ladda då hem och installera ACT! Add-on manager, stäng av ACT! och placera filen i katalogen som heter Plugin, normalt är sökvägen: C:\Program Files\ACT!\ACT! for Windows\Plugins

När du sedan startar ACT! hittar du Manage Add-ons… under Tools. Avmarkera den tilläggsprodukt du inte vill använda längre.

Hämta instruktioner här

Hämta ACT! Add-on manager här

Originally posted 2014-03-20 06:42:39.