Warning: set_time_limit(): Cannot set max execution time limit due to system policy in /customers/d/3/7/actsverige.se/httpd.www/support/wp-content/plugins/swift-performance-lite/performance.php on line 2800 ACT! Reader Utility | Act! Support
090-713550 support@zoft80.com
När den är ansluten till en  ACT! SQL-databas, ger ACT! Reader Utility läsrättigheter till de flesta tabeller.Användarna kan också skapa och ändra användardefinierade lösenord för att logga in på ACT! Reader-konto.

Fråga: Vilka versioner av ACT! är kompatibla med ACT! Reader Utility?

ACT! Reader Utility är kompatibel med följande varianter och versioner av ACT!:

ACT! Premium – Alla versioner
ACT! Premium för web – Alla versioner

Viktigt: ACT! Reader Utility som distribueras av Sage är aktiverad för att fungerar enbart med ditt unika och registrerade ACT! serienummer.

Fråga: Hur mycket kostar ACT! Reader Utility?

ACT! Reader Utility är gratis.

Fråga: Hur kan jag få tag på ACT! Reader Utility?

För att erhålla ACT! Reader Utility måste du först hämta och signera ACT! Reader Utility licensavtalet.

När du har undertecknat licensavtalet, returnera det till oss och vi ger dig en unik ACT! Reader Utility och guide.

Du kan returnera det undertecknade licensavtalet per post, e-post eller fax till:

ACT! Support Team
Sage (UK) Limited
North Park
Newcastle Upon Tyne
NE13 9AA

E-post: support@sage.com
Fax: 0845 111 55 11

Viktigt: Du måste ange ditt ACT! Premien eller ACT! Premium för Web serienummer när undertecknar och sänder tillbaka licensavtalet, eftersom detta kommer att ge dig ett unikt lösenord till din ACT! Reader Utility.

Fråga: Kommer jag att kunna få teknisk support via mitt SageCover kontrakt?

ACT! Reader Utility som tillhandahålls av Sage, aktiveras baserat på din registrerade ACT! serienummer. När verktyget har aktiverats, kommer det att förse dig med skrivskyddad åtkomst till ACT! SQL-databas.

Sage kan endast tillhandahålla tekniskt stöd i samband med problem att ange din unika nyckel, i 30 dagar från den dag du fick din ACT! Reader Utility.  Du måste ha ett giltigt SageCover avtal får att få detta stöd.

Fråga: När behöver jag en ny version av ACT! Reader Utility?

ACT! Reader Utility är konstruerad och aktiverad att fungerar enbart med dina egna unika ACT! programvara serienummer.

Om din uppgradering är ett in-line release, som att installera v12.1 som en uppdatering över v12.00 och ditt serienummer på programvaran är densamma, finns det inget behov av en ny version av verktyget.

Om ditt serienummer ändras till följd av, till exempel om du uppgraderar från ACT! v11 till 2010 eller om du köper en ny kopia av ACT! måste du få ett nytt verktyg som ska aktiveras för att fungera med den nya version.

Originally posted 2014-03-19 23:23:31.