090-713550 support@zoft80.com

För lite diskutrymme vid uppdatering av ACT!

Om du har gott om ledigt utrymme på din C: disk och ändå får meddelandet att diskutrymmet är för lite för att packa upp installationsfilerna beror det på problem i Windows.ACT! har tagit fram ett dokument som berättar hur du kommer runt detta problem. Du kan läsa...

Bifoga en webbsida till en ACT! Kontakt

Lite okänd, men mycket användbar funktion i ACT! och Internet Explorer är möjligheten att fästa den aktuella webbsidan du tittar på i Internet Explorer till en viss kontakt. Detta kan användas för att spara en viss berättelse om ett företag, nyheter om en kontakt, ett...

Använd Anti-Virus/Brandvägg med ACT! by Sage

ACT! och Microsoft ® SQL Server® kan av misstag identifieras som ett intrångshot av många anti-virus/brandväggsprogram. Detta beror på det sätt som ACT! och SQL Server installerade filer (t.ex. ACTSAGE.EXE, SQLSEVR.EXE, och andra) kommunicerar med andra...

Ändring av flikar i ACT!

Som standard levereras ACT! med flikar för Notes, History, Activities etc. du kan ändra den inbördes ordningen på flikarna på följande sätt: I ACT! väljer du Tools – Design Layouts och väljer Contact, Group eller Company Nu ser du skärmlayouten med fältnamnen i de...

ACT! 2010 och Office 2010

ACT! 2010 lanserades i september 2009 och Office 2010 i juni 2010, alltså c:a 10 månader senare. I juni hade vi redan påbörjat testningen av ACT! 2011, att då gå tillbaka till en ”gammal” version kräver resurser som då är upptagna med vidareutveckling.Så här säger...