090-713550 support@zoft80.com

Skype-telefon

Det är lätt att ringa ett samtal från ACT! via Skype. Här är vad du behöver göra: Skapa ett nytt fält ”Skype”, fälttyp, URL, längd 50, standardvärdet ”callto ://” Redigera layouten och  lägg till det nya fält För befintliga kontakter, måste du...

ACT! för Web och IE9

Observera, ACT! Premium för Web har inte stöd för Internet Explorer 9.Sage ger inte något officiellt stöd för den senaste utgåvan av ACT! för webb och IE9 på grund av de stora tekniska förändringar i IE9. Vi antar att support för IE9 kommer att finnas i nästa version...

Håll reda på Lookups

En av de vanligaste uppgifterna i ACT! är att skapa ett urval av antingen en enskild kontakt eller en grupp grundad på vissa kriterier (t.ex. prospekt, kontakter i Göteborgg, kontakter som heter Robert, etc).Att göra en sökning returnerar en kontaktlista, men när du...

För lite diskutrymme vid uppdatering av ACT!

Om du har gott om ledigt utrymme på din C: disk och ändå får meddelandet att diskutrymmet är för lite för att packa upp installationsfilerna beror det på problem i Windows.ACT! har tagit fram ett dokument som berättar hur du kommer runt detta problem. Du kan läsa...