090-713550 support@zoft80.com

ACT! på svenska

Nu finns det möjlighet att använda Act! och senare på svenska, det krävs ett tilläggsprogram som du köper av oss. Kontakta oss för mer information.Dessutom har jag tagit fram svenska versioner av följande: Skärmlayouter 1024 x 768 Rapporter Brevmallar Drop-down listor...

Fliken Relationer / Relationships

I ACT! version 2009, tillkom fliken Relationships.Tanken är att du kan titta på en kontakt och se hur andra kontakter i din databas är relaterade. Fördelen med att skapa relationer är att man i ACT! kan se kopplingar mellan kontakter som du kan ha glömt bort att de...

Ta reda på vem som är bortglömd

Det finns ett något dolt sökalternativ i ACT! som låter dig söka i nästan alla delar av en kontaktpost för senaste gången som kontakten har redigerats. Detta sökalternativ kan hjälpa dig att hitta de kontakter som inte har ”rörts” på ett tag, och inte låta dem glida...

Automatisk säkerhetskopiering

Manuell säkerhetskopiering är lätta att göra, men också lätt att glömma. ACT! Scheduler/Schemaläggare kan automatisera uppgiften åt dig så att din databas backas upp på ett regelbundet schema till den plats du anger. Så här aktiverar du den automatiska...

Hur du gör dina kunddata säkrare

Typ av användare När du lägger upp nya användare kan du välja vilken typ av användare det ska vara: Administarator Manager Standard Restrikted Browse Närmare beskrivning hittar du här https://kb.act.com/app/answers/detail/a_id/15284 Hur ofta ska lösenord uppdateras?...

Bifoga dokument

Om du använder företag (dvs. där företagets namn är i sin egen post och Kontakter är knutna till företaget) och du bifogar dokument, då har du nog märkt att bifogade dokument på kontaktposten under fliken Dokument bara visa upp för kontakten och delas inte med...