090-713550 support@zoft80.com

För att uppgradera till senaste versionen av Act! bör du göra följande:

  1. Om ni har användare som synkroniserar sina data med huvuddatabasen måste dessa synkronisera före uppgradering för att alla data i huvuddatabasen ska innehålla de förändringar som gjorts externt.
  2. Säkerhetskopiera databasen, välj File – Back Up – Database resp. Personal Files, ge akt på vart programmet vill lägga de zip-filer som skapas. Lägg gärna till dagens datum i filnamnet ex. Databasnamn.zip blir Databasnamn20171201.zip
  3. Till databasen hör ett antal indexfiler, de förändras när man lägger till, ändrar och tar bort poster. För att dessa index och databasen ska vara i bästa skick behöver man köra funktionen Check and Repair, den hittar du under Tools – Database Maintenance – Check and Repair…
  4. Har du använt databasen i många år så finns det säkert en mängd information som inte längre är intressant att behålla. Du kan rensa bort all information som är äldre än ett visst datum genom att välja Tools – Database Maintenance – Remove Old Data, här kan du välja att rensa bort Notes (anteckningar), Historiy, Activities och Document. Om du i ett senare skede upptäcker att du behöver gamla uppgifter så kan du återställa den backup du gjorde under punkt 2, men då med ett annat databasnamn, (alternativet Restore As).
  5. Ladda hem den nya programfilen enligt de uppgifter du fått tillsammans med det nya serienumret och placera filen på ett ställe som är åtkomligt för alla användare om ni kör Act! i ett nätverk. Om du har Act! Premium ska du ladda hem både Act! Premium – Windows® client – den installerar du på alla arbetsstationer, och Act! Premium – Web client – som du installerar på er server.
  6. Packa upp den nya programfilen genom att klicka på den nedladdade filen, det skapas en katalog med samma namn som filen, normalt på C:\ t.ex. C:\Act!_Premium_Web_v20sp0x159
  7. Starta om datorn så att den inte har någon omstart som ligger och väntar.
  8. I katalogen som skapats hittar du programmet Setup.exe, det är själva installationsprogrammet. Kör igång det och ge akt på de meddelanden som visas.
  9. När alla användare har uppgraderat kan du ta bort dels programfilen som hämtades under punkt 5 och den katalog som den skapade när den packades upp.
  10. Efter installation väntar programmet på att du ska registrera din licens för att göra den aktiv. Om du får ett meddelande om att du inte är administratör gör du följande: stäng ner Act!, höger-klicka på ikonen för Act! och välj alternativet Kör som administratör

Lycka till!