090-713550 support@zoft80.com

När du har gjort ett utskick med Act! Emarketing kan du se resultatet av utskicket genom att välja Emarketing – View Reports.

Diagrammet Overview visar följande:

 • Submitted – det antal kontakter du valt att skicka till
 • Sent – faktiskt antal som utskicket gått till
 • Unsent – antal mottagare som inte fått ditt utskick
 • Total opens – antal gånger som mottagarna öppnat ditt utskick
 • Unique Opens – antalet unika mottagare som öppnat utskicket
 • Total Clicks – antalet gånger som mottagarna har klickat på en länk i utskicket
 • Unique Clicks – antalet mottagare som klickat på en länk i utskicket
 • Bounces – antal mottagare som inte kunnat nås pga spamfilter, full inbox etc
 • Opt-Outs – antal mottagare som valt att inte få fler utskick från dig
 • Web Views – antal gånger som någon valt att se ditt utskick i en webbläsare

För mer information om respektive stapel kan du klicka på den. Du kan även få en lista på de kontakter som finns bakom respektive stapel genom att fylla i din e-postadress. När du fått mailet med rapportfilen ska du spara den på t.ex. skrivbordet och sen öppna Excel och välja Data och Från text så får du informationen snyggt presenterad i olika kolumner.

De staplar som kan vara extra intressanta att titta närmare på är:

 • Unsent – rapporten visar vilka mottagare som tidigare har valt att avanmäla sig samt felaktiga e-postadresser.
 • Bounces – visar e-postadresser som behöver åtgärdas
 • Opt-Outs – dessa är inte intresserade längre, kanske läge att ta bort dem från kontaktregistret

Om det är många adresser på någon av listorna så kan du importera dem för att enkelt skapa en grupp där du sen hanterar dem, antingen rättar till eller tar bort information.

 • Gör en säkerhetskopia på databasen, File – Back up
 • File – Import – Excel – Custom import – Duplicate Checking – Matcha på E-mail – Merge Options – Merge/Do not add
 • När de är inlästa gör du en Lookup – Import Date = dagens datum ex. 2017-12-22