090-713550 support@zoft80.com

Hur du gör dina kunddata säkrare

Typ av användare När du lägger upp nya användare kan du välja vilken typ av användare det ska vara: Administarator Manager Standard Restrikted Browse Närmare beskrivning hittar du här http://kb.act.com/app/answers/detail/a_id/15284 Hur ofta ska lösenord uppdateras? Du...

Act! Emarketing rapporter

När du har gjort ett utskick med Act! Emarketing kan du se resultatet av utskicket genom att välja Emarketing – View Reports. Diagrammet Overview visar följande: Submitted – det antal kontakter du valt att skicka till Sent – faktiskt antal som...

Uppdatera/Uppgradera till senaste versionen av Act!

För uppdatering inom ett och samma versionsnummer gäller följande: Inom varje version av Act! sker ett antal uppdateringar inom samma versionsnummer. För att se om ni har installerat den senaste uppdateringen av den version ni har väljer ni Help – About Act!....

Importera dina kontakter från LinkedIn

Har du många kontakter i LinkedIn som du vill ha in i Act! ? Du kan enkelt exportera alla dina kontakter till en CSV-fil som du sen importerar till Act! "Importera dina kontakter från LinkedIn" är en utförlig beskrivning av hur du gör. Om du vill ha tillgång till...

Låt alla anställda få tillgång till Act!

Numera kan man lägga till användare som endast får se innehållet i Act!, de har ingen rättighet att göra några tillägg eller ändringar.     Så här gör du: Lägg till en ny användare under Tools – Manage Users och lägg till uppgifterna om den nya användaren men på...