090-713550 support@zoft80.com

Act! Emarketing rapporter

När du har gjort ett utskick med Act! Emarketing kan du se resultatet av utskicket genom att välja Emarketing – View Reports. Diagrammet Overview visar följande: Submitted – det antal kontakter du valt att skicka till Sent – faktiskt antal som...

Uppgradera till senaste versionen av Act!

För att uppgradera till senaste versionen av Act! bör du göra följande: Om ni har användare som synkroniserar sina data med huvuddatabasen måste dessa synkronisera före uppgradering för att alla data i huvuddatabasen ska innehålla de förändringar som gjorts externt....

Importera dina kontakter från LinkedIn

Har du många kontakter i LinkedIn som du vill ha in i Act! ? Du kan enkelt exportera alla dina kontakter till en CSV-fil som du sen importerar till Act! "Importera dina kontakter från LinkedIn" är en utförlig beskrivning av hur du gör. Om du vill ha tillgång till...

Låt alla anställda få tillgång till Act!

Numera kan man lägga till användare som endast får se innehållet i Act!, de har ingen rättighet att göra några tillägg eller ändringar.     Så här gör du: Lägg till en ny användare under Tools – Manage Users och lägg till uppgifterna om den nya användaren men på...

Visa alla kunder på Google Maps

Skulle det inte vara bra att kunna ta alla kunder du har i Act! och visa dem på en karta? Ett perfekt verktyg för att visa distriktsindelning, reseplanering och marknadsaktiviteter. Du vet säkert redan att du kan visa en enskild kontakts plats direkt i Act!, det finns...